Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez EV by Anna Ewa Suska, firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, która jest Administratorem Danych Osobowych. Adres firmy: 5, The Mall, London, England, W5 2PJ.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Celem zbierania danych jest dopasowanie oferty do potrzeb klienta, informowanie o nowych kursach, promocjach cenowych, wpisach na blogu, ofertach partnerów, bez udostępniania danych podmiotu osobom trzecim.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: ISO czyli Information Commissioner’ s Office, https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:
  1. podczas korzystania ze strony:
   • pliki cookies;
  2. podczas wypełniania formularza kontaktowego:
   • imię lub imię i nazwisko,
   • e-mail;
  3. podczas korzystania z e-sklep:
   • imię i nazwisko,
   • inne dane, które użytkownik udostępnia podczas transakcji.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:
  1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej,
  2. zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody umieszczonej pod formularzem kontaktowym oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie,
  3. wpisanie e-maila oraz imienia do formularza kontaktowego.
  Firma lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego, zgodnie z regulacjami, tylko w celu realizacji umowy
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:
  1. w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Platformy,
  2. w celu przygotowania i wysłania dopasowanej do potrzeb oferty,
  3. w celu odpowiedzi na pytanie,
  4. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub oferty partnerów,
  5. w celach statystycznych.
 4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

Przekazywanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.
 2. Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.
 3. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 4. Przekazywanie Danych Osobowych może dotyczyć podmiotów spoza Europy, np. administratorów programów obsługujących wysyłkę korespondencji masowej; w takim wypadku zawsze są to podmioty respetujące Privacy Shield (odpowiednik GDPR czyli RODO w USA)

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem z 2018 roku.
 5. W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pisemnie na adres: info@annaewasuska.com

Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

 1. Firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:
 2. Firma wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie osoby współpracujące z Firmą przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.
 4. Platformę obsługuje bezpieczny protokół https.
 5. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

Cookies

 1. Firma podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
 4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
 6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:
  • cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;
  • cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics.

Inne strony internetowe

 1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
 2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platform i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
 3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: info@annaewasuska.com

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.